พฤติกรรมศาสตร์ขั้นพื้ันฐานของชาว HR – การเสริมแรง (ตอนที่ 1)

image

วันนี้ผมโพสต์ข้อความบน Twitter ตามปกติ ทาง #HRtwt ในหัวข้อการเสริมแรง (Reinforcement) แต่กำลังพิมพ์เพลินๆ เลยก็ปรากฏว่าโพสต์ไปเกินขีดจำกัดที่ทาง Twitter เขายอม ก็เลยโดนแบนไปชั่วคราวตามระเบียบ แต่เรื่องราวมันยังค้างอยู่ ก็เลยถือโอกาสปัดฝุ่นบล็อก MIOP TU แห่งนี้ เอามาเขียนสรุปไว้ในนี้แล้วกันครับ

ก่อนอื่น อยากให้ไปอ่านบล็อก วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆ บน Social Networking ด้วยแง่มุมจิตวิทยา ตอนที่ 17 ของผม เพื่อปูพื้นฐานของการวิเคราะห์วงจรของการเกิดพฤติกรรม ด้วยโมเดล ABC ก่อนครับ แล้วค่อยมาอ่านบล็อกนี้ต่อ

หลังจากทำความเข้าใจโมเดล ABC แล้วจะพบว่า พฤติกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดจากการมี เหตุนำพฤติกรรม (Antecedence) เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด พฤติกรรม (Behavior) ซึ่งเมื่อทำไปแล้วก็จะได้ ผลลัพธ์ (Consequence) ตามมา

Read more of this post

Advertisements

แนะนำหนังสือ: Developing and Managing Talent

image แนะนำโดย:
ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
p_arporn11@yahoo.com และ arporn@thaiskillplus.com

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การพัฒนา Talent ซึ่งบางองค์การได้กล่าวว่า Talent คือ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสามารถดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร สำหรับองค์การบางแห่ง Talent สามารถกำหนดให้มีขึ้นได้ในทุกระดับพนักงานไม่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด Talent แบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบทั่วไป ๆ องค์การทุกแห่งได้ตกลงร่วมกันว่าการพัฒนา Talent เป็นเรื่องที่ต้องทำ เนื่องจากกลุ่มคนที่เป็น Talent จะเป็นบุคคลที่สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้ในองค์การ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ

Read more of this post