ใช้เทคโนโลยีช่วยรักษาอาการกลัวแมลงสาป

ผมไปสะดุดตาในข่าวแวดวงการ IT อยู่ข่าวหนึ่ง คิดว่าไม่เอามาเล่าสู่กันอ่านให้กับพี่น้องผองเพื่อนชาว MIOP คงไม่ได้แน่ๆ เพราะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่เป็นที่รู้จักกันไม่กี่ปีในชื่อ Augmented Reality เข้ากับการรักษาอาการทางจิตที่เรียกว่า “โรคกลัวแมลงสาป (Cockroach phobia)” ครับ

Read more of this post

โฆษณา