อินเตอร์เน็ตทำให้ทุกคนมีความสุข…?!?

มีงานวิจัยของนักวิจัยชาวอังกฤษจาก Chartered Institute of IT (หรือที่รู้จักใช้ชื่อ BCS) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้คนทั่วโลก 35,000 คน ซึ่งได้จากการสำรวจข้อมูล World Values Survey ในช่วงปี ค.ศ. 2005 – 2007 ในภาพรวมนั้น จากการศึกษาพบว่า การได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้คนรู้สึกดีๆ กับชีวิตของพวกเขา ซึ่งการเชื่อมโยงดังกล่าวนั้น ยังคงมีนัยอยู่ แม้ว่าจะเอาเรื่องของรายได้ของบุคคลมาพิจารณาด้วย

“ผลการวิเคราะห์ของพวกเราชี้ให้เห็นว่า ไอทีนั้นมีบทบาทต่อชีวิตคน ทำให้พวกเขารู้สึกมีศักยภาพมากขึ้น โดยการเพิ่มความรู้สึกถึงอิสรภาพ ซึ่งส่งผลทางบวกต่อความเป็นอยู่ที่ดี และความสุขของพวกเขา” ไมเคิล วิลมอตต์ (Michael Willmott) นักสังคมวิทยาและผู้นำในการศึกษาครั้งนี้กล่าว

Read more of this post

โฆษณา