[ประชาสัมพันธ์] สัมมนา Innovative Staff in Organization

บล็อกตอนนี้ ขออาศัยพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาที่น่าสนใจครับ

“Innovative Staff in Organization” รูปแบบของพนักงาน “นักเปลี่ยนแปลงในองค์กร”

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้อง ศศ 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

พนักงานมีความสำคัญต่อองค์การเพราะเป็นทรัพยากรที่สร้างสิ่งใหม่ๆ และผลักดันองค์การให้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

ไม่ต้องเสียเวลาสร้าง พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในองค์การของท่านแล้ว

Read more of this post

Advertisements

นักวิจัยพบความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ของมนุษย์

Amygdala_position-300x264

แม้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์สังคม แต่คนเราก็มีอุปนิสัยที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของความต้องการเข้าสังคม จนทำให้นักจิตวิทยาสามารถแบ่งประเภทของอุปนิสัยออกได้เป็น Extroversion หรือคนที่เปิดเผยตนเอง ชอบที่จะเข้าสังคม กับ Introverrsion หรือบุคลิกภาพแบบเก็บตัว และไม่ค่อยชอบที่จะเข้าสังคมเท่าไหร่

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ขนาดของสมองส่วนที่เรียกว่า Amygdala เนี่ย มีความสัมพันธ์กับขนาดของกลุ่มสังคม และพฤติกรรมที่คนเรามี โดยตั้งข้อสังเกตนี้จากการค้นพบว่า พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ก็มักจะมี Amygdala ที่ใหญ่ตามไปด้วย

และเมื่อไม่นานมานี้ วารสาร Nature Neuroscience ได้เผยการค้นพบของ Kevin และคณะ ถึงสิ่งที่พวกเขาค้นพบ ถึงความแตกต่างของขนาดของ Amygdala กับ Social Nework ของคนเรา … คำว่า Social Network ในที่นี้ ก็คือ ขนาดของเครือข่ายทางสังคม อันประกอบไปด้วย ขนาดหรือจำนวนของคนในเครือข่ายสังคม และ ความซับซ้อนของเครือข่ายสังคม

Read more of this post