Salary Guide Thailand 2010 โดย Adecco

Adecco เป็นบริษัทผู้ให้คำปรึกษาและโซลูชั่นด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สัญชาติสวิสเซอร์แลนด์ มีออฟฟิศอยู่ทั่วโลกกว่า 5,500 ออฟฟิศ และมีพนักงานมากกว่า 31,000 คน และยังเป็นบริษัทใน Fortune 500 อีกด้วย ในประเทศไทยก็มีสาขาของ Adecco อยู่เช่นกัน และเขาเพิ่งเปิดให้ดาวน์โหลด Salary Guide Thailand 2010 ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจฐานอัตราเงินเดือนของสาขาอาชีพต่างๆ ในประเทศไทยครัีบ

คิดว่าคงมีประโยชน์กับพี่น้องและผองเพื่อนที่ทำงานสายทรัพยากรมนุษย์แน่ๆ และในฐานะนักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รู้ไว้ก็ใช่ว่าด้วยเช่นกัน … นอกจากนี้ ใครที่มีโครงการว่าจะหางานใหม่ ก็จะได้รู้ว่า ในตลาดปัจจุบันนี้ เรามีค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่กันครับ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Advertisements

Social Media & Human Resource Management (ตอนที่ 1)

ในกระบวนการสรรหาบุคคลากรเข้ามาร่วมงานกับองค์กรนั้น พวกเราเหล่านักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ต่างใฝ่ฝันเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ได้มาซึ่ง แหล่งที่เราจะสามารถเข้าไปเลือกสรรคนที่เหมาะสม คนที่ใช่สำหรับองค์กรให้ได้เยอะๆ ทั้งนี้เนื่องจากว่า จะได้มีค่า Selection Ratio ที่น้อย (หรือก็คือ มีตัวเลือกให้เลือกมากๆ เข้าไว้ เพื่อจะได้คัดเลือกคนที่ดีที่สุดมาได้ การมี Selection Ratio ที่สูงหมายความว่าตัวเลือกน้อย ใครมาก็ต้องรับหมด ทำให้โอกาสที่จะเลือกคนดีๆ จริงๆ มีน้อย) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องพยายามให้มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการดังกล่าวที่ต่ำ

แม้ว่าวิธีการแบบดั้งเดิม เช่น การลงประกาศรับสมัครงานในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร, การจ้าง Head Hunter เพื่อคัดเลือกคนให้ จะยังคงเป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย แต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น หลายๆ องค์กรจึงหันมานิยมใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งในการสรรหาบุคลากรมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

และในบล็อกของผมในตอนนี้ ก็อยากนำเสนออีกแหล่งหนึ่งที่หลายๆ องค์กร โดยเฉพาะในต่างประเทศ เริ่มให้ความสำคัญในฐานะของแหล่งสำหรับสรรหาบุคลากรที่ใช้สำหรับองค์กร ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายที่ถูกอย่างมากอีกด้วย นั่นคือ Social Media ครับ

Read more of this post

แนะนำหนังสือ: Developing and Managing Talent

image แนะนำโดย:
ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
p_arporn11@yahoo.com และ arporn@thaiskillplus.com

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงกลยุทธ์การพัฒนา Talent ซึ่งบางองค์การได้กล่าวว่า Talent คือ การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสามารถดำรงตำแหน่งในระดับบริหาร สำหรับองค์การบางแห่ง Talent สามารถกำหนดให้มีขึ้นได้ในทุกระดับพนักงานไม่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่ว่าจะเป็นการกำหนด Talent แบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบทั่วไป ๆ องค์การทุกแห่งได้ตกลงร่วมกันว่าการพัฒนา Talent เป็นเรื่องที่ต้องทำ เนื่องจากกลุ่มคนที่เป็น Talent จะเป็นบุคคลที่สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนให้เกิดความรู้ในองค์การ อันนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นในองค์การ

Read more of this post