การทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ดีหรือไม่ดี?

เมื่อเร็วๆ นี้บล็อกของ Havard Business Review มีหัวข้อที่น่าสนใจมากอยู่หัวข้อหนึ่ง เขียนโดย Peter Bregman ชื่อว่า How (and Why) to Stop Multitasking เนื้อหาจะเกี่ยวกับเหตุผลว่า ทำไมจึงไม่ควรทำงานหลายๆ อย่างพร้อมๆ กัน ซึ่งผมขอสรุปให้อ่านดังนี้ครับ

แต่ไม่นาน ก็มีบล็อกของ Devid Silverman ได้เขียนแย้งขึ้นมา โดยใช้ชื่อว่า In Defense of Multitasking ครับ โดยให้เหตุผลว่า การทำงานแบบ Multitasking นั้นก็ยังมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในอีกหลายๆ ด้าน เช่น การทำงานหลายๆ อย่างพร้อมกัน ช่วยให้เวลาที่เราทำอะไรอย่างหนึ่งติดขัดแล้ว ก็มีกิจกรรมอื่นให้ทำต่อไปได้ในระหว่างนั้น และยังพูดถึงการทำงานหลายๆ อย่างพร้อมๆ กันว่าจำเป็น หากคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆ ในองค์กร

อันนี้ก็นานาจิตตังครับ เพราะว่าคนหนึ่งก็อาศัยผลการวิจัยออกมาในทางวิชาการ ในขณะที่อีกคนนั้นก็พยายามพูดถึงตัวอย่างในชีวิตประจำวัน อยากให้ลองอ่านบล็อกทั้งสองดูครับ น่าสนใจทีเดียว

แต่ถ้าถามผมว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้? ผมคงตอบว่า อยู่ที่สถานการณ์ครับ เพราะในทางทฤษฎีแล้ว นักจิตวิทยาเชื่อว่าสมองคนเรามีทรัพยากรในการใช้ประมวลผลข้อมูลที่จำกัด ในการทำงานหนึ่งๆ นั้นก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรดังกล่าวไปในระดับหนึ่ง (ลองจินตนาการว่าคนเราคือเครื่องคอมพิวเตอร์ เวลาที่เปิดโปรแกรมหนึ่งๆ ก็คือการทำกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งจะกินหน่วยความจำของเครื่องไป และเมื่อหน่วยความจำของเครื่องหมดลง ก็จะเปิดโปรแกรมเพิ่มไม่ได้ หรือถ้าเปิดมาได้ก็จะช้ามาก)

หากเป็นงานที่ยากๆ ต้องอาศัยสมาธิสูงแล้ว หรือก็คือ ต้องใช้ทรัพยากรในการประมวลผลข้อมูลในสมองของเรามาก การทำงานแบบ Multitasking ย่อมทำให้คุณภาพของงานลดลงไปจนถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้ และอาจส่งผลเสียอื่นๆ ตามมา เช่น อาจเกิดอุบัติเหตุได้ หากคุณขับรถไปพร้อมๆ กับโทรศัพท์ เป็นต้น

แต่หากเป็นงานง่ายๆ อย่างเช่น การพิมพ์บทความบนบล็อกไป พร้อมๆ กับการฟังเพลงไป ซึ่งแต่ละอย่างใช้ทรัพยากรในการประมวลผลน้อย ก็จะสามารถทำได้หลายๆ อย่างพร้อมกันโดยที่ไม่เสียคุณภาพหรือความเร็วในการทำกิจกรรมมากครับ

Advertisements